می خواهمت زندگی

یادت باشد که چشمانت در این بیغوله چراغ راه من است...بخند برایم...بخند با چشمانت تا شعله ور شود چراغ راهم

تیر 93
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
خرداد 88
1 پست
عشق
13 پست
شعر
15 پست
love
10 پست
آهنگ
5 پست
درد_دل
1 پست
هایده
3 پست
مولانا
1 پست
در_خیال
1 پست
حافظ
2 پست
کاروان
1 پست
بنان
2 پست
دانلود
1 پست
مادر
1 پست
باران
1 پست
تهران
1 پست
آمریکا
1 پست
کانادا
1 پست
سااا
1 پست
سینما
1 پست
فیلم_آل
1 پست
موزیک
1 پست
هلن
1 پست
زلزله
2 پست
آغوش_ناب
1 پست