رویای حباب

از بس تو خوبی می خوام،

                                   باشی تو کل رویاهام،

                                                                تا جون بگیرم با تو،

                                                                                          باشی امید فرداهام!

/ 1 نظر / 28 بازدید