بگو:

قسم به اون خدایی که میپرستی

دار و ندار این زن فقط تو هستی

بگم:

برای قلب ساده و خوش باور من

مثل هوس های جوونی نمی مونی

/ 0 نظر / 6 بازدید