# عشق

Rising Up

                                      امشب به بر من است آن مایه ی ناز                                          یا رب تو کلید صبح در چاه انداز                                               ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید