# عشق

Rising Up

                                      امشب به بر من است آن مایه ی ناز                                          یا رب تو کلید صبح در چاه انداز                                               ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

S a l v a t i o N

                                                                عشق ِ گذشته از پل، دشت ِ پر از گلایل                                                                                 گمشده ی دو حرفی، خسته ی روز برفی
/ 1 نظر / 22 بازدید